Lietuvos parašiutų sporto federacija (LPSF) yra savarankiška asociacija, savanoriškumo principu vienijanti su Lietuvos parašiutų sportu susijusius juridinius asmenis.

LPSF yra Lietuvos aeroklubo narė

LPSF tikslas vienyti su parašiutų sportu susijusius juridinius asmenis, atstovauti jų interesams Lietuvos, FAI ir kitose tarptautinėse aviacijos sporto organizacijose, plėtoti parašiutų sportą, kaip svarbų veiksnį, tobulinantį jaunimo fizines savybes, technikos žinias ir kompetenciją, prisidėti prie Lietuvos Respublikos parašiutų sporto, kūno kultūros ir sporto programų rengimo ir vykdymo.

LPSF organizuoja varžybas, rekordus ir kitus renginius. LPSF koordinuoja parašiutų sporto veiklą, organizuoja parašiutininkų, parašiutų instruktorių, parašiutų dėjimo specialistų atestaciją ir išduoda atitinkamus pažymėjimus, rengia ir tvirtina parašiutininkų mokymo programas.

Close Menu