You are currently viewing Keičiasi Tandem instruktorių kvalifikacinių lygių suteikimo tvarka

Keičiasi Tandem instruktorių kvalifikacinių lygių suteikimo tvarka

  • Post author:
  • Post category:Naujienos
Tandem instruktorių dėmesiui. Balandžio 29-os dienos LPSF tarybos nutarimu TPN-7.1 atnaujinta Tandem instruktorių kvalifikacinių lygių suteikimo tvarka. Pagal naują tvarką Tandem instruktoriai nebus teikiami klubų sąrašuose, o turi patys pateikti LPSF informaciją, reikalingą instruktoriaus kvalifikacinio lygio suteikimui, pratęsimui ar atnaujinimui.
Informacija turės būti teikiama kiekvieną kartą atnaujinant parašiutininko pažymėjimą. Nepateikus informacijos, instruktoriaus kvalifikacinis lygis bus panaikintas.
Kvalifikacinio lygio suteikimo forma patalpinta: https://lpsf.lt/formos/
Užpildytas formas ir reikiamos dokumentus siųsti: lpsf.licencijos@gmail.com
Atnaujintas taisykles rasite Teisės aktai, Parašiutininkų pažymėjimų išdavimo tvarka: https://lpsf.lt/teises-aktai-legislation/
Primename, jog pagal galiojančias LPSF taisykles, instruktoriai, atsakingi už saugą laisvo kritimo metu, vykdydami pradedančiųjų, A, B, C ir D kategorijos parašiutininkų rengimą (mokymą), privalo turėti galiojantį, LPSF išduotą arba pripažintą instruktoriaus pažymėjimą ir galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą arba CAA 2 klasės sveikatos pažymėjimą.
Taip pat, šuolių organizatorius yra atsakingas už tai, kad šuolius atliekantys parašiutininkai ir instruktoriai turėtų galiojančius, LPSF išduotus, atitinkamos kategorijos pažymėjimus.
Instruktorių kvalifikaciniai lygia bus talpinami https://lpsf.lt/parasiutininku-pazymejimai/
Pagal naujas taisykles:
27. Tandem instruktorius – nurodo, jog šio kvalifikacinio lygio instruktorius turi vieną ar daugiau galiojančių gamintojo licencijų šuoliams su šio gamintojo dviviečiu parašiutu. Šios kvalifikacijos instruktorius gali:
27.1. Ruošti studentus šuoliams su dviviečiu parašiutu:
27.1.1. Supažindinti su judėjimo ir saugaus elgesio aerodrome taisyklėmis,
27.1.2. Supažindinti su šuolio eiga,
27.1.3. Supažindinti su veiksmais ypatingų atvejų metu,
27.1.4. Supažindinti su veiksmais nusileidimo metu.
27.2 Atlikti šuolius su studentais su to gamintojo ir tipo dviviečiu parašiutu kurio gamintojo licencijas turi.
VII. REIKALAVIMAI ATITINKAMAM INSTRUKTORIAUS KVALIFIKACINIAM LYGIUI GAUTI
26. Reikalavimai Tandem instruktoriaus kvalifikacinio lygio suteikimui:
26.1. Asmuo sulaukęs 18-os metų.
26.2. Galiojantis LPSF išduotas parašiutininko pažymėjimas.
26.3. Galiojanti parašiutininko D kategorija.
26.4. Galiojanti gamintojo licencija šuoliams su šio gamintojo dviviečiu parašiutu.
26.5. Galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma arba CAA 2 klasės sveikatos pažymėjimas.
26.6. Per paskutinius 12 mėnesių atlikta ne mažiau 50 laisvojo kritimo šuolių.
26.7. Sumokėtas LPSF tarybos nustatytas mokesti už Tandem instruktorius kvalifikacinio lygio suteikimą (jei mokestis taikomas).
26.8. Užpildyta ir pasirašyta LPSF tarybos nustatyta Tandem instruktoriaus kvalifikacinės kategorijos suteikimo forma.
27. Reikalavimai Tandem Instruktoriaus kvalifikacinio lygio pratęsimui:
27.1. Galiojanti gamintojo licencija šuoliams su šio gamintojo dviviečiu parašiutu.
27.2. Galiojantis LPSF išduotas parašiutininko pažymėjimas.
27.3. Galiojanti parašiutininko D kategorija.
27.4. Galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma arba CAA 2 klasės sveikatos pažymėjimas.
27.5 Per paskutinius 12 mėnesių atlikta ne mažiau kaip 10 šuolių dviviečiu parašiutu ( arba daugiau, jei gamintojo licencijos pratęsimo reikalavimuose nurodytas didesnis kiekis ).
27.6 Sumokėtas LPSF tarybos nustatytas mokestis už Tandem instruktorius kvalifikacinio lygio suteikimą (jei mokestis taikomas).
27.7. Užpildyta ir pasirašyta LPSF tarybos nustatyta Tandem instruktoriaus kvalifikacinės kategorijos pratęsimo forma.
28. Reikalavimai Tandem Instruktoriaus kvalifikacinio lygio atnaujinimui (jei neatitinka reikalavimų Tandem instruktorius kvalifikacinio lygio pratęsimui):
28.1. Galiojanti gamintojo licencija šuoliams su šio gamintojo dviviečiu parašiutu.
28.2. Galiojantis LPSF išduotas parašiutininko pažymėjimas.
28.3. Galiojanti parašiutininko D kategorija.
28.4. Galiojanti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma arba CAA 2 klasės sveikatos pažymėjimas.
28.5. Jei gamintojas yra nustatęs reikalavimus licencijos atnaujinimui: klubo vadovo patvirtinimas apie įvykdytus gamintojo licencijos atnaujinimui nustatytus reikalavimus.
28.6. Jei gamintojas nėra nustatęs reikalavimų licencijos atnaujinimui: klubo vadovo patvirtintas įrašas apie atliktą solo šuolį dviviečiu parašiutu ir šuolį dviviečiu parašiutu su kitu parašiutininku turinčiu A arba aukštesnę kategoriją.
28.7. Sumokėtas LPSF tarybos nustatytas mokestis už Tandem instruktorius kvalifikacinio lygio suteikimą (jei mokestis taikomas).
28.8. Užpildyta ir pasirašyta LPSF tarybos nustatyta Tandem instruktoriaus kvalifikacinės kategorijos pratęsimo forma.