Paskelbta nauja parašiutų eksploatavimo taisyklių redakcija

Paskelbta nauja parašiutų eksploatavimo taisyklių redakcija

2021m. sausio 18d. LPSF tarybos posėdžio nutarimais TPN-1.1 ir TPN-1.2 /2021 patvirtintos naujos parašiutų eksploatavimo bei reikalavimų atitinkamos kategorijos parašiutinių sistemų
priežiūros specialistų kategorijoms taisyklių
redakcijos, kviečiame susipažinti.

Pagrindiniai pakeitimai:

* Įvesta nauja parašiutų dėjiko (“Packer”) kvalifikacija bei nustatyti reikalavimai šios kvalifikacijos gavimui. Pagrindinis skirtumas – parašiutų dėjikui nebūtina turėti parašiutininko kvalifikacinio lygio, tačiau turi turėti raštišką SR arba MR leidimą kuriame nurodoma kokiam terminui ir kokio tipo (ar gamintojo) parašiutinėms sistemoms ir parašiutams leidimas galioja. Nustatyti kiti minimalūs reikalavimai kvalifikacijos suteikimui bei leidimo suteikimo forma.
* Asmeninio ir bendro naudojimo parašiutinėms sistemos leidžiama naudoti ir gamintojo paso formą jei forma atitinka nurodytus reikalavimus (3.1 punktas).
* Asmeninio naudojimo parašiutinėms sistemos leidžiama naudoti ir metalines plombas, tačiau plombas privaloma užregistruoti LPSF registre (4.2 punktas).
* Panaikintas leidimas C-D kategorijos parašiutininkams dėti sau atsarginius parašiutus.
* Bendro naudojimo parašiutinėms sistemoms privaloma vykdyti šuolių apskaitą. Apskaitos būda gali nustatyti šuolių organizatorius.
* C-D kategorijos parašiutininkai kitiems gali dėti tik asmeninio naudojimo parašiutinių sistemų pagrindiniu parašiutus. Norėdami dėti kitiems bendro naudojimo ( pvz., skirtų mokymui ) parašiutinių sistemų pagrindinius parašiutus, C-D kategorijos parašiutininkai turi gauti raštišką SR arba MR leidimą ( kaip Packer atveju ) arba turėti SR arba MR įrašą šuolių knygelėje ( su nurodyta atitinkama informacija kaip ir leidimo formoje ) (4.1 punktas ).
* Papildyti reikalavimai parašiutinės įrangos priežiūros specialisto kategorijos suteikimui.
* Senior Rigger leidžiama atlikti remonto darbus tiems darbams, kurių atlikimui turi raštišką Master Rigger leidimą.
* Senior Rigger leidžiama vykdyti mokymus iki savo kvalifikacinio lygio.

Close Menu