Naujas LPSF narys

Naujas LPSF narys

2020 metų gruodžio 15-ą dieną vykusioje neeilinėje LPSF narių konferencijoje į LPSF narius priimta viešoji įstaiga “Pirmas šuolis”. Konferencijos metu viešosios įstaigos vadovas Marius Godelaitis LPSF nariams pristatė planuojamą veiklą. Balsavimo metu dėl narystės LPSF, “už” buvo gauta 15 balsų, “prieš” 5 balsai, susilaikė 5 balsai. Pagal LPSF įstatus konferencijoje sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Konferencija kaip ir visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus jei jame dalyvauja daugiau kaip ½ LPSF narių.

LPSF nariai ir jų turimas balsų skaičius konferencijoje:

  • Kauno parašiutininkų klubas – 5 balsai,
  • Vilniaus Dariaus ir Girėno aeroklubas – 5 balsai,
  • Marijampolės Aeroklubas – 5 balsai,
  • Šiaulių parašiutininkų klubas – 3 balsai,
  • Klaipėdos parašiutininkų klubas – 3 balsai, 
  • Mažeikių aviacijos sporto klubas – 2 balsai,
  • Asociacija “Parašiutų sporto komanda Magic 4” – 2 balsai.
Close Menu